Skip to content

Politicile pentru Colectarea, Procesarea și Protejarea datelor personale

Pentru a participa la jocurile de evadare (escape rooms) organizate de TROLL Escape Rooms și buna desfășurare a acestora, este necesară colectarea și procesarea unor date personale și de contact de la participanți în momentul programării jocului sau la momentul efectuării comenzii pentru un voucher-cadou. Scopurile în care aceste date sunt folosite și felul în care sunt folosite sunt descrise în cele ce urmează.

Declarație de consimțământ pentru colectarea și procesarea datelor personale

 1. Părți

Prezenta Declarație este încheiată între persoana care efectuează rezervarea sau persoana care efectuează o comandă pentru un voucher-cadou, numită în continuare subiect, și S.C. TROLOLO S.R.L., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5005/2020, având Codul Unic de Identificare 33977576, telefon 0770 863 122, adresă de email contact@gameoftrolls.ro, numită în continuare beneficiar.

 1. Obiectul consimțământului

Prezenta declarație exprimă consimțământul subiectului pentru colectarea și procesarea datelor personale ale acestuia de către beneficiar.

 1. Datele colectate

Datele colectate de la subiect de către beneficiar și scopul colectării acestora sunt:

 • Prenume și nume – pentru adresare și contact
 • Număr de telefon – pentru transmiterea de comunicări, confirmarea rezervărilor, notificări de întârziere la ora programată, oferte și informări
 • Adresa de email – pentru transmiterea confirmărilor de rezervare și a mesajelor de reamintire a rezervării, contracte, facturi sau alte documente necesare, informări cu privire la oferte
 • Fotografie de grup – cu rol de suvenir al jocului
 • Adresa de domiciliu (doar în cazul comenzii de voucher-cadou) – pentru generarea facturii
 1. Scopul în care va fi utilizat consimțământul subiectului

Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:

 • Realizarea unui cont pe platforma proprie a site-ului web www.gameoftrolls.ro
 • Publicarea pe Internet a faptului că subiectul a utilizat serviciile companiei, a descrierii acestora.
 • Transmiterea prin SMS de notificări
 • Efectuarea de apeluri de prezentare a ofertelor, serviciilor și produselor companiei
 • Publicare în panoul de portofoliu de clienți aflat în incinta companiei
 • Menționarea în clipurile video, imaginile, ofertele și cataloagele tipărite de prezentare ale companiei

Postarea fotografiilor se va efectua în următoarele locații:

 1. Drepturile subiectului

Subiectul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, poate interveni oricând dorește și poate solicita:

 • informarea și consultarea informațiilor vizate
 • actualizarea informațiilor vizate
 • ștergerea din baza de date a beneficiarului a informațiilor vizate
 • restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate
 1. Valabilitate

Prezentul consimțământ este valabil pentru o perioadă nelimitată sau până la retragerea sa.

 1. Declarație

Subiectul, rezervând camera de joc, își exprimă consimțământul în favoarea beneficiarului cu privire la utilizarea (neremunerată) a imaginilor fotografice ale persoanei sale în scopurile descrise mai sus. Utilizarea imaginilor fotografice în alte scopuri decât cele descrise mai sus sau pentru comercializarea prin transferul imaginilor către alți terți decât cei menționați este strict interzisă.

 

Termeni și Condiții de participare

 • Regulile de participare la jocurile TROLL Escape Rooms vor fi explicate de către organizatori înainte de începerea jocului. Orice încălcare a acestor reguli poate atrage după sine întreruperea sau oprirea jocului de către organizatori, fără posibilitate de rambursare a contravalorii participării la joc.
 • Jocurile TROLL Escape Rooms nu necesită abilități sau cunoștințe speciale și nici utilizarea forței fizice sau a altor metode violente sau agresive. Soluțiile probelor nu implică alterarea mobilierului, a instalațiilor sau a obiectelor de decor. Toate elementele necesare rezolvării jocului se află în interiorul camerei de joc.
 • Participanții își asumă în întregime responsabilitatea pentru orice acțiune voluntară sau involuntară provocatoare de distrugeri aduse interiorului și obiectelor din camera de joc sau de suferințe fizice sau psihice, atât asupra propriei persoane cât și asupra celorlalți participanți.
 • Daunele aduse obiectelor din camera de joc pe durata jocului sunt responsabilitatea totală a participanților la joc și aceștia își asumă costurile de reparație sau înlocuire, în conformitate cu prețurile prezentate de organizatorii jocului. În cazul în care este programată în calendar o altă echipă pentru joc pe intervalul de joc imediat următor, dar dauna adusă nu permite desfășurarea jocului, participanții la joc își asumă și costul jocului din acest interval următor de timp.
 • Nu atingeți prizele și nu deconectați nimic din prize. Nu atingeți cablurile, tablourile electrice sau alte obiecte despre care veți fi informați verbal înainte de începerea jocului.
 • Nu demontați nimic din interiorul camerei de joc (obiecte de mobilier, cutii, cufere, seifuri etc.).
 • Nu încercați să obțineți obiecte aflate la înălțime urcându-vă pe obiectele de mobilier sau pe ceilalți participanți la joc. Toate obiectele utile pentru rezolvarea jocului sunt accesibile și la îndemână.
 • Nu este permis accesul la joc sub influența băuturilor alcoolice. În cazul încălcării, organizatorii își rezervă dreptul de a întrerupe sau opri jocul imediat, fără rambursarea contravalorii acestuia. De asemenea, nu este permis accesul cu băuturi alcoolice sau stupefiante în incinta TROLL Escape Rooms.
 • Participanții înțeleg și acceptă faptul că derularea jocului este supravegheată îndeaproape prin intermediul camerelor video de supraveghere.
 • Participarea la joc a persoanelor care suferă de epilepsie, claustrofobie, afecțiuni cardiace sau alte afecțiuni medicale care le-ar putea afecta sănătatea în urma petrecerii unei perioade de până la 90 de minute într-un spațiu închis se face pe răspunderea proprie a acestor persoane. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru participarea acestor persoane la joc.
 • Înregistrarea video sau fotografierea în interiorul camerei de joc sau a obiectelor din interiorul camerei de joc este strict interzisă. Folosirea funcției de cameră foto/video a telefonului mobil, cât și a funcției de flash/blitz în orice alte scopuri este de asemenea interzisă. În caz de nerespectare, organizatorii își rezervă dreptul de a întrerupe sau opri jocul imediat, fără rambursarea contravalorii acestuia.
 • Copiii sub vârsta de 16 ani vor fi însoțiți de cel puțin un părinte/adult pe toată durata jocului și sunt responsabilitatea acestuia. Adultul însoțitor își va asuma această responsabilitate.
ro_RORomână