Termeni și condiții

Participarea la joc se face doar în urma unei rezervări prealabile, efectuată cu minim 2 ore înaintea începerii intervalului orar rezervat. Rezervările se pot efectua prin intermediul modulului de rezervări de pe site-ul TROLL, telefonic la numărul de telefon 0756 087 655, prin email la adresa contact@gameoftrolls.ro sau la sediul TROLL. În urma efectuării rezervării, veți primi un email care conține confirmarea rezervării dumneavoastră. Rezervarea este valabilă numai după primirea email-ului de confirmare. În cazul în care nu primiți email-ul de confirmare a rezervării, vă rugăm să ne contactați prin email la adresa contact@gameoftrolls.ro sau telefonic la numărul 0756 087 655. Echipele sunt rugate să sosească la sediul TROLL cu cel puțin 10 minute înainte de începerea intervalului rezervat, iar întârzierea mai mare de 15 minute peste începerea intervalului rezervat poate atrage după sine anularea rezervării.

Persoanelor participante la joc li se vor explica de către organizatori regulile acestuia. Jocul este construit în așa fel încât rezolvarea lui nu necesită utilizarea forței brute. Nu este permisă relocarea mobilierului din camerele de joc, utilizarea forței în scopuri distructive sau non-distructive asupra elementelor din joc sau din afara acestuia, demontarea elementelor din joc, fotografierea, filmarea sau înregistrarea oricărui element din joc. În cazul încălcării acestor reguli, organizatorii își rezervă dreptul de a întrerupe jocul în orice moment, fără posibilitate de returnare a sumei plătite.

Anumite elemente prezente în camerele de joc sunt marcate cu semnul distinctiv "Nu atingeți". Elementele marcate cu acest semn distinctiv nu fac parte din scenariul jocului și nu necesită manipularea de orice fel. Marcajele conținând semnul distinctiv "Nu atingeți" nu trebuie înlăturate. Orice element din camerele de joc deteriorat sau distrus de către un participant la joc va fi rambursat/înlocuit de membrii echipei aflate în joc.

Numărul de persoane care pot participa simultan în joc este limitat între 2 și 5 persoane. La joc pot participa persoane de orice vârstă. Copiii cu vârsta mai mică de 18 ani trebuie însoțiți de minim un adult.

Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza accesul la joc persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor halucinogene. Atât consumul băuturilor alcoolice, cât și fumatul sunt strict interzise în incinta TROLL.

Datorită naturii experienței de joc oferite, ușile camerelor de joc vor fi încuiate pe toată durata de 60 de minute aferentă rezolvării jocului. Participanții la joc își pot exprima dorința de a părăsi camerele de joc în orice moment prin apăsarea butonului destinat acestei situații. În caz de urgență, organizatorii pot interveni în ajutorul persoanelor implicate în joc.

Persoanele participante la joc vor fi supravegheate în timp real prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat în camerele de joc. Sistemul de supraveghere video instalat nu va fi folosit pentru a efectua capturi foto sau video de nici o natură.

Persoanele care suferă de claustrofobie, astm, boli cardiace sau orice altă afecțiune incompatibilă cu experiența de joc oferită participă la joc pe propria răspundere. TROLL nu își asumă răspunderea pentru orice afecțiuni declanșate în urma participării la joc. Orice participant la joc poate părăsi camerele de joc în orice moment, semnalând această dorință prin intermediul sistemului destinat în acest sens.

Este interzisă divulgarea oricărui element din camerele de joc către orice persoană neparticipantă la joc. Nu este permisă publicarea parțială sau integrală a rezolvării jocului.

Nerespectarea oricărei reguli dintre cele menționate în Termeni și Condiții atrage după sine începerea demersurilor legale împotriva persoanelor participante la joc care le încalcă.

închide fereastra